Lou Mitchell�27;s Restaurant, Chicago, IL

Lou Mitchell's Restaurant, Chicago, IL
Lou Mitchell's Restaurant, Chicago, IL

Lou Mitchell's Restaurant, Chicago, IL

Lou Mitchell's Restaurant, Chicago, IL

Lou Mitchell's Restaurant, Chicago, IL

Lou Mitchell's Restaurant, Chicago, IL

Reuben Sandwich at Lou Mitchell's Restaurant
Reuben Sandwich at Lou Mitchell's Restaurant